Styrelsen & kontaktuppgifter

Ordinarie ledamöter

Utsedda av Umeå pastorat:

Bengt Bergius
Lars-Erik Edlund
Erik Lundgren
Inge-Bert Täljedal (ordförande)

Utsedd av Hedlundakyrkan:

Karin Sporre (vice ordförande)      

Utsedd av Umeå universitet:

Tomas Lindgren              

Utsedd av Luleå stift:

Kenneth Nordgren          

Ersättare för ledamöterna i ovanstående ordning:

Utsedda av Umeå pastorat:

Leif Hognert
Monika Sandström
Marie-Louise Nilsson
Roland Samuelsson

Utsedd av Hedlundakyrkan:

Thomas Ahlberg

Utsedd av Umeå universitet:

Daniel Lindmark                                    

Utsedd av Luleå stift:

Lars-Gunnar Frisk