Stiftelsen Teologisk undervisning och forskning i Umeå

Välkommen till Teologifonden!

Fonden bildades genom en anonym donation 1965. Avkastningen ska stödja forskning, undervisning och utbildning inom det teologiska området. Fondens formella namn är ”Stiftelsen teologisk undervisning och forskning i Umeå”.

Läs mer »


Teologifondens stipendiater 2021

Jakob Appell (10 000 kr)
Andreas Bernberg (10 000 kr)
Sophie Bäärnhielm Pousette (20 000 kr)