Stiftelsen Teologisk undervisning och forskning i Umeå

Välkommen till Teologifonden!

Fonden bildades genom en anonym donation 1965. Avkastningen ska stödja forskning, undervisning och utbildning inom det teologiska området. Fondens formella namn är ”Stiftelsen teologisk undervisning och forskning i Umeå”.

Läs mer »


Ansökan 2023

Inte öppnat än.


Teologifondens stipendiater 2022

Jacob Astudillo (10 500 kr)
Daniel Strömner (25 000 kr)