Stiftelsen Teologisk undervisning och forskning i Umeå

Välkommen till Teologifonden!

Fonden bildades genom en anonym donation 1965. Avkastningen ska stödja forskning, undervisning och utbildning inom det teologiska området. Fondens formella namn är ”Stiftelsen teologisk undervisning och forskning i Umeå”.

Läs mer »


Teologifondens höstföreläsning

Guds närvarande frånvaro – stråk i Ingmar Bergmans filmer
Söndag 25/11 kl 15.00, kaffe från kl 14.30, i Umeå stads kyrka
med professor em och författare Owe Wikström.

Ingmar Bergmans filmer berättar om människors djupa lager men ger också bilder av Guds fördoldhet. Med fokus på existentiella och psykologiska motiv i hans filmer går det att få syn på viktiga drag i hans skapande brottning med livsfrågor. Med 100-årsfirandet av Bergman kastar Owe Wikström ljus över den mångsidige Bergmans filmkonst.


Sök stipendium

Teologifonden delar under 2018 ut omkring 50 000 kronor. Fonden stödjer teologisk forskning, utbildning och projekt.

Ansök senast den 10 september 2018.
Läs mer om hur du ansöker här >

Förra årets stipendiater:

  • Ingrid Malm Lindberg (15 000 kr)

  • Maria Rosenius (15 000 kr)

  • Mattias Dahlkvist (20 000 kr)