Ge en gåva

Fonden tar tacksamt emot gåvor, som kommer att läggas till fondens tillgångar och förvaltas i enlighet med donationsbrev och stadgar.

Bankgiro:
602-4384 (”Teologifonden”)

För frågor och mer information, kontakta:

Birgitta Bernspång
birgitta.bernspang@umu.se »