Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Utsedda av Svenska kyrkan i Umeå:

Birgitta Bernspång (ordförande)
Inge-Bert Täljedal
Marie- Louise Nilsson
Lars-Erik Edlund

Utsedd av Hedlundakyrkan:

Göran Waller

Utsedd av Umeå universitet:

Stefan Gelfgren

Utsedd av Luleå stift:

Elisabeth Engberg

Ersättare för ledamöterna i ovanstående ordning:

Utsedda av Svenska kyrkan i Umeå:

Bengt Bergius
Heidi Hansson
Roland Samuelsson
Monika Sandström

Utsedd av Hedlundakyrkan:

Karin Sporre