Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Utsedda av Svenska kyrkan i Umeå
Birgitta Bernspång, ordförande  birgitta.bernspang@umu.se
Inge-Bert Täljedal
Marie-Louise Nilsson
Lars-Erik Edlund

Utsedd av Equmeniakyrkan
Karin Sporre

Utsedd av Umeå universitet
Stefan Gelfgren

Utsedd av Luleå stift
Pär Parbring

 


Ersättare

Bengt Bergius (för Bernspång)
Heidi Hansson (för Täljedal)
Roland Samuelsson (för Nilsson)
Monika Sandström (för Edlund)
Tore Nilsson (för Sporre)
Thomas Girmalm (för Gelfgren)
Lena Fagéus (för Parbring)