Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Utsedda av Svenska kyrkan i Umeå:

Birgitta Bernspång (ordförande)
Inge-Bert Täljedal
Marie- Louise Nilsson
Lars-Erik Edlund

Utsedd av Hedlundakyrkan:

Karin Sporre (vice ordförande)

Utsedd av Umeå universitet:

Stefan Gelfgren

Utsedd av Luleå stift:

Kenneth Nordgren
 
 

Ersättare för ledamöterna i ovanstående ordning:

Utsedda av Svenska kyrkan i Umeå:

Bengt Bergius 
Heidi Hansson
Roland Samuelsson
Monika Sandström

Utsedd av Hedlundakyrkan:

Thomas Ahlberg

Utsedd av Umeå universitet:

Carola Nordbäck

Utsedd av Luleå stift:

Elisabeth Engberg