Ansökan

Bidrag ges till forskning och undervisning. Som exempel på projekt som kan komma ifråga anger donationsbrevet ”kurser för förberedande av präster, predikanter ur olika samfund, ungdomsledare i ideella föreningar m.fl.”

I enlighet med donators intentioner ser fonden gärna att projekt bedrivs i samverkan med Umeå universitet. Sådan samverkan är dock inget villkor för stöd.

Fondens styrelse beviljar bidrag efter ansökan en gång om året. Under 2018 kommer totalt omkring 50 000 kronor att utdelas.

Ansökan om bidrag ställs till Teologifonden i Umeå och inges senast den 10 september 2018 som elektronisk post till kansliet för Svenska kyrkan i Umeå. Använd e-postadress umea.pastorat@svenskakyrkan.se och ange ”Ansökan Teologifonden” i epostbrevets ärenderuta. Beslut om utdelning meddelas under oktober.

Ansökan ska innehålla:

  1. Projekttitel
  2. Sammanfattning, högst 500 tecken inklusive blanksteg
  3. Projektbeskrivning (exklusive budget), högst 5 A4 med 12 p typstorlek och dubbelt radavstånd. Av beskrivningen ska projektets syfte och metodik framgå.
  4. Budget
  5. Översiktlig förteckning av meriter av betydelse för projektet, särskilt de(n) sökandes utbildning och erfarenheter av forskning och undervisning.