Ansökan

Bidrag ges till forskning och undervisning. Som exempel på projekt som kan komma ifråga anger donationsbrevet ”kurser för förberedande av präster, predikanter ur olika samfund, ungdomsledare i ideella föreningar m.fl.”

I enlighet med donators intentioner ser fonden gärna att projekt bedrivs i samverkan med Umeå universitet. Sådan samverkan är dock inget villkor för stöd.

Fondens styrelse beviljar bidrag efter ansökan en gång om året. Under 2023 delar Teologifonden ut omkring 50 000 kr. Senast den 4 september 2023 vill vi ha din ansökan. Stipendiater ska efter utfört projekt skicka en kort rapport till Teologifonden.

Ansökan om bidrag ställs till Teologifonden i Umeå och inges Senast den 4 september 2023 som mejl/e-post till kansliet för Svenska kyrkan i Umeå. Använd e-postadress umea.pastorat@svenskakyrkan.se och ange ”Ansökan Teologifonden” i mejlets ärenderuta. Beslut om utdelning meddelas under oktober.

Ansökan ska innehålla:

  1. Projekttitel
  2. Sammanfattning, högst 500 tecken inklusive blanksteg
  3. Projektbeskrivning (exklusive budget), högst 5 A4 med 12 p typstorlek och dubbelt radavstånd. Av beskrivningen ska projektets syfte och metodik framgå.
  4. Budget
  5. Översiktlig förteckning av meriter av betydelse för projektet, särskilt de(n) sökandes utbildning och erfarenheter av forskning och undervisning.