Högtidsföreläsning

Med anledning av teologifondens 50-årsjubileum höll ärkebiskop Antje Jackelén en högtidsföreläsning i Umeå stads kyrka den 22 november 2015 med rubriken ”Evigheten mitt i samtiden – tro och vetenskap i dialog om det yttersta”.
 

 

Ärkebiskop Antje Jackelén

Antje Jackelén har omfattande erfarenhet av teologisk undervisning och forskning i Sverige och USA. I sin akademiska verksamhet har hon särskilt intresserat sig för förhållandet mellan religion och naturvetenskap. Hon disputerade 1999 i Lund i systematisk dogmatik på avhandlingen Zeit und Ewigkeit. Die Frage der Zeit in Kirche, Naturwissenschaft und Theologie.